ታሪክ እና ምሳሌ

አስተማሪ የሆኑ ተረቶች በ ከበደ ሚካኤል

ዋጋ፡ 30 ብር

በገበያ ላይ አለ

ለመሸመት 0913228350 ይደዉሉ፡፡